top of page
  • Facebook
  • YouTube
עיצוב לוגו-11.png

הזמנה להצטרפות כחברי עמותת "חברים בנגב"

"חברים בנגב" הנה עמותה שהוקמה ע"י הורים לילדים על הספקטרום האוטיסטי בנגב, ושמה לנגד עיניה את קידומם המיטבי של ילדינו. אנו שואפים לאפשר להם חיים מלאי משמעות, כאנשים התורמים לחברה ומשולבים בה באופן מלא. כל אחד ואחת זכאי וראוי להשתלב בחברה ככל יכולתו, ואנו מאמינים כי כולם מסוגלים לכך בהינתן להם התנאים המתאימים.

 

הקו המנחה אותנו הוא שבידינו הכוח להשפיע ולשנות את המציאות הקיימת בנגב. כעמותת הורים נחושה ומאוחדת אנו חותרים לחינוך מטפח ואיכותי, שירותי רווחה מיטיבים ומותאמים לצורכי הילדים ומשפחותיהם, ולחברה סובלנית, מודעת ומכילה. כל זאת תוך שיתוף פעולה קרוב ומפרה עם כלל הגורמים הנוגעים בחיי ילדינו.

 

עמותת חברים בנגב פועלת למיצוי זכויות ילדים עם אוטיזם בנגב, ולהשגת פתרונות ארוכי טווח לבעיות שכולנו מתמודדים איתן בתחומי החינוך, הרווחה והחברה. לצד זאת, אנו מעניקים תמיכה למשפחות הילדים ויוצרים יחד קהילת הורים פעילה, מודעת, ומחבקת.

 

עמותת "חברים בנגב" משתפת פעולה עם ארגוני הורים הפועלים במרחב הנגב ובכלל, מתוך תפיסה שהשלם גדול מסך חלקיו. אנו מזמינים פעילים ותומכים שלנו שמעוניינים להעמיק את מעורבותם להצטרף כחברים בעמותה. ההצטרפות לעמותה כחברים רשומים מקנה לחבריה, בראש ובראשונה, את הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה ולהשפיע על מדיניותה בשלל נושאים. בנוסף, מקנה החברות בעמותה הטבות עבור שירותים ופעילויות שונות שהעמותה מקיימת עבור ילדים עם אוטיזם ובני משפחותיהם.

 

בידינו הכוח לשנות את המציאות, והעשייה של כל אחד ואחת מכם יכולה לגרום לזה לקרות!

 

 

בברכה,

הוועד המנהל- עמותת "חברים בנגב"

בקשת הצטרפות לעמותת "חברים בנגב" כחברי עמותה

bottom of page