top of page
עיצוב לוגו-11.png

מצבים רפואיים נלווים המתרחשים במקביל וחריגויות פיזיולוגיות הקשורות אליהם, בקרב אנשים על הספקטרום האוטיסטי (ASD) עשויים לספק תובנות לגבי מסלולים סיבתיים לגבי המנגנונים הביולוגיים הבסיסיים של התסמונת.

 

למעלה מ-70% מהמאובחנים עם אוטיזם, סובלים מבעיות רפואיות נוספות, במקביל לאוטיזם, כך על פי מאמר שפורסם כבר ב-2013 באחד מכתבי-העת הרפואיים היוקרתיים בעולם, ה-Lancet. ברוב הבעיות הרפואיות האלו ניתן לטפל. מאחר וילדים עם אוטיזם לא תמיד מצליחים לתקשר עם אחרים, התסמינים נראים אחרת ולעיתים קרובות בעיות רפואיות אלו מוזנחות ואינן מטופלות. חלק מהן עשויות להתפתח למצבים מסכני חיים כמו אפילפסיה עמידה לתרופות. התנהגויות חריגות של ילדים עם אוטיזם לרוב משויכות לאבחנה של אוטיזם ולא זוכות להתייחסות רפואית, למרות שבמקרים רבים מדובר בתסמינים קלינים לבעיות רפואיות שונות. על פי מאמר שפורסם בכתב העת המפורסם Nature, ישנם מספר חסמים, וביניהם חוסר מודעות בקרב הורים ורמת ידע נמוכה בנושא, בקרב רופאים.

להלן רשימה חלקית של מצבים רפואיים נלווים לאוטיזם:

  • עד 91% מהילדים סובלים מהפרעות במערכת העיכול – Gastrointestinal disorders (התסמינים הכי נפוצים – עצירות או שלשולים)

  • הפרעות במערכת המטבולית – Metabolic disorders

  • הפרעות בתפקוד מוליכים עצביים -   Neurotransmitter disorders

  • הפרעות במערכת החיסונית

  • התקפי SED ואפליפסיה 

  • הפרעות שינה

מצבים רפואיים נלווים לאוטיזם

Image by Braňo

ארגון בית אקשטיין לקח על עצמו לתרגם לעברית דוח מקיף בנושא שהפיק ארגון Autism Speaks כבר ב-2017.

בנוסף, עמותת חברים בנגב הפיקה מדריך מעשי עדכני יותר ב-2021 המבוסס על ספרות רפואית מקצועית - וכולל הנחיות להורים ולרופאים, על בסיס הידע שהצטבר בנושא בעולם המחקר. ניתן לרכוש את המדריך כאן תמורת תרומה סמלית לעמותה. 


bottom of page