top of page
  • facebook
  • Facebook Social Icon
USflag.jpg

כי יחד אנחנו חזקים יותר

עמותת חברים בנגב שואפת להפוך את באר-שבע והנגב בכלל, למקום פורץ דרך בכל מה שקשור לקידום, הכללה ואינטגרציה של ילדים עם אוטיזם ובני משפחותיהם בחברה.

יחד נפעל למען מימוש הזכויות וקידום כל ילד וילדה עם אוטיזם בנגב.

בואו להשתתף בעשייה! אנו, הורים כמוכם, בעמותת חברים בנגב מזמינים אתכם לעזור לנו לשנות את המציאות העגומה שבה חיים עשרות ילדים עם אוטיזם בנגב. 

לא תמיד מדובר בכסף...

 

גם זמן וכישרון הם תרומה!

בעיר באר-שבע והסביבה חיים למעלה מ-1000 ילדים עם אוטיזם. כ-112 מהם הולכים מדי יום לגן התקשורת שלהם השייך למערכת החינוך המיוחד בו ניתן דגש על מיומנויות תקשורת, מיומנויות בהן ניכר העיכוב ההתפתחותי השכיח ביותר בקרב ילדים עם אוטיזם בכל הגילאים. ישנם 18 גני ילדים כאלו בעיר בסך הכל. השאר משולבים בגני ילדים במסגרות החינוך הרגילות עם סיוע או נשארים בבית. 

משרד הבריאות מקדיש סכומי עתק מתקציבו מדי שנה למימון טיפולים שבועיים לילדים אלה, טיפולים שהם זכאים לקבל על פי חוק. נכון להיום, אוגוסט 2019, רק 6 גני תקשורת ברי-מזל מתוך 18 גני תקשורת, מציעים את סל הטיפולים החיוני הזה (טב"ם = טיפול בריאותי מקדם). 
מצב בלתי נסבל זה מותיר עשרות ילדים ללא טיפול נאות. 

אנו שואפים לשנות זאת באמצעות הקמת מרכז טיפולים רב-תחומי ייעודי שבו הילדים יוכלו לממש את זכאותם לטיפולים אלה.

 

עזרו לנו להפוך את החלום למציאות!

פרויקט מרכז טיפולים רב-תחומי

bottom of page